ثبت نام برای تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصـی پزشکی شروع شد

به گزارش مجله حقوق، تمام شرکت نمایندگان سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصـی پزشکی از امروز، 26 آبان ماه فرصت دارند تمایل خود به شرکت در مراحل تکمیل ظرفیت را اعلام نمایند.

ثبت نام برای تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصـی پزشکی شروع شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، تمام شرکت نمایندگان سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصـی کـه در مرحلـه اعلام نتایج اصلی آزمون پیروز به کسب قبولی نشده اند و همچنین دسـتیاران فـارغ التحصـیل سال 99 با پایان دوره آموزشی تا تـاریخ 30 آبان ماه 99 (در رشـته هـای تخصصـی بیماری هـای داخلـی. کودکـان، بیهوشـی، روانپزشـکی و جراحـی عمـومی کـه در شصـت وهفتمـین دوره آزمـون دانشـنامه تخصصی پیروز به کسب قبولی نهایی شده اند باید با مراجعه به سایت اینترنتی مرکـز سنجش آموزش پزشکی از امروز 26 آبان ماه تا یکم آذر ماه 99 مراتب تمایل خـود را به شرکت در مراحل تکمیل ظرفیت اعلام نمایند.

نحوه پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت:

پذیرش افراد واجد شرایط بند 1: کسب حدنصاب نمره قبولی تراز شده در مرحله کتبی آزمون مذکور با احتساب ضـرایب مربـوط بـه رشـته فـوق تخصصی انتخابی، افراد دارای حد نصاب قبولی در مرحله کتبی از بالاترین نمره کتبی تـراز شـده جهـت شـرکت در مرحلـه شـفاهی آزمون مورد دعوت قرار خواهند گرفت. تاریخ و محل برگزاری آزمون شفاهی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کسب حدنصاب قبولی نمره تراز شده در مرحله شفاهی و قـرار گـرفتن در نمـرات کـل برتـر شـرکت کننـدگان در آزمون برابر ظرفیت مورد تقاضا نیز لازم است.

پذیرش افراد واجد شرایط بند 2: کسب قبولی در هر دو مرحله کتبی و شفاهی آزمون دانشنامه تخصصی شهریور ماه 1399 در رشـته هـای پـیش احتیاج جراحی عمومی، بچه ها، بیماری های داخلی، بیهوشی، روانپزشکی، کسب حدنصاب قبولی بر مبنای تصحیح مجدد پاسخنامه آزمون دانشنامه و لحاظ کرددن ضریب رشته مورد نظر، کسب حدنصاب قبولی نمره تراز شده در مرحله شفاهی.

پذیرش در بین کلیه متقاضیان در هر رشته با رعایت مقـررات کلـی پـذیرش دسـتیار فـوق تخصصـی صورت خواهد پذیرفت. کلیه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیـت آزمـون پـذیرش دسـتیار فـوق تخصصـی بـه صـورت آزاد و یـا مشمولین پذیرش با استفاده از سهمیه ایثارگران ملزم به سپردن تعهد محضری عام به میزان برابر مدت تحصیل بـه نفع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (تعهدنامه باید حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از آغاز دوره تحویل گردد).

کلیه اعضای هیأت علمی پذیرفته شده در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصـی (سـهمیه 50 درصد اعضـای هیـأت علمی) ملزم به سپردن تعهد محضری به میزان 3 برابـر طـول دوره آموزشـی مصـوب بـه دانشـگاه محـل اسـتخدام خواهند بود.

ثبت نام و آغاز به دوره:

تاریخ ثبت نام و آغاز به دوره این گروه از پذیرفته شدگان متعاقبا به آن ها اطلاع رسانی خواهد شد، ارائه مجوز از سوی معاون درمان وزارتی جهت آغاز دوره الزامی است.

کلیه پذیرفته شدگان ملزم به ارائه سند تعهد محضری با رعایت مقررات مربوطه و مفـاد ایـن دسـتورالعمل هستند. از آغاز به دوره افرادی که تعهد محضری موضوعه را ارائه ننمایند جلوگیری به عمـل خواهـد آمد. عدم سپردن تعهد محضری به منزله اعلام انصراف از پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت خواهد بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 26 آذر 1399 بروزرسانی: 26 آذر 1399 گردآورنده: law10.ir شناسه مطلب: 581

به "ثبت نام برای تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصـی پزشکی شروع شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ثبت نام برای تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصـی پزشکی شروع شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید