ووشو

سرانه ورزشی تهران 46 صدم مترمربع است

سرانه ورزش در استان تهران با احتساب جمعیت 13 میلیون و 500 هزار نفر، معادل 46 صدم متر مربع است که این رقم جوابگوی احتیاج شهروندان تهرانی برای دسترسی به اماکن ورزشی نیست. البته مسئولان و کارشناسان معتقدند تا سال 1400 این میزان سرانه به 70 سانتی متر مربع افزایش...

18 اسفند 1398